PROCEDURA OPERATIONALA - PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBEI PRACTICE ORALE

de cunoaștere a limbii in care urmeaza sa se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitați de invațămant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv și/sau bilingv

 

PROCEDURA OPERATIONALA - PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBEI PRACTICE ORALE.pdf