Fișiere:
Dată-798Miercuri, 08 Iunie 2022 10:00
Dimensiune Fișier-798 9.77 MB
Descărcare-798 2,857

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, până vineri, 10.06.2022, ora 14.00, cu respectarea programului instituției, conform formularului tipizat ”Anexă Cerere de contestație gradație de merit” DESCARCĂ