PROIECT FINANȚAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE 2014 – 2020 din
FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE
TITLUL PROIECTULUI
: Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați

 AFIȘ UNITĂȚI DE INVĂȚĂMÂNT

Fiecare unitate de învățămănt care are beneficiari in cadrul proiectului își va printa afisul aferent in format A3, il va posta la loc vizibil și va încărca dovada afișării în formularul de mai jos.

Formular colectare dovada postare afiș proiect